Kuruluş Öyküsü

TARIM HAYATTIR

Ülkemizin; 1946 yılında çok partili demokratik siyasi sisteme geçmesini müteakip, 1950 yılında yapılan seçimler sonucun da iktidara gelen Demokrat Partinin genel başkanı Adnan Menderes Başbakan olmuş ve 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar görevde kalmıştır.

Adnan Menderes; makro açıdan ülkemizin ekonomik potansiyelinin belirlenmesi amacıyla, devrin en gelişmiş ülkelerinden Batı Almanya Şansölyesi-Başbakanı Erhard'dan Türkiye'ye araştırmacı bir heyet göndermesini rica eder. Şansölye Erhard tarafından görevlendirilen ve Alman Ekonomi uzmanlarından oluşan heyet ülkemizde uzun süre ekonomik açıdan araştırma yaptıktan sonra, raporlarını tamamlayarak başbakan Menderes'e takdim ederler. Mêzkur rapora göre Türkiye'nin ekonomik geleceğinde; TARIM, TARIMSAL SANAYİ ve TURİZM olmak üzere üç temel sektörün önemine dikkat çekiliyordu.

Başbakan Adnan Menderes; uzun yıllar milletvekili sıfatıyla bütçe plan komisyonlarında üye veya başkanlık yapmış siyasi kişiliğinin yanı sıra, aynı zamanda Aydın'da bulunan Çakırbeyli çiftliğinin de sahibi olması hasebiyle; Tarımın ve tarım potansiyelimizin farkında olduğu için; devri iktidarları süresince bu raporda dikkat çekilen sektöre yönelik yatırımlara öncelik vermiştir. Bu sayede 1958 yılında yapılan başka bir araştırmaya göre Türkiye kalkınmışlık seviyesi itibariyle: aynı dönem içindeki Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan daha ileri İtalya ile eşdeğer konuma gelebilmiştir.

Adnan Menderes döneminden sonra ülke yönetimini elinde bulunduran çeşitli iktidarlar; zaman zaman bu perspektife uygun icraatlar yapmalarına rağmen, bazen farklı sektörleri öne alan ekonomi politikaları uygulamışlardır. Maalesef Ülke gerçeklerinden uzak olarak uygulanan değişik sosyo ekonomi Politikaları yüzünden Ülkemiz; hedeflenen gelişmiş çağdaş ülkeler seviyesine bir türlü ulaşamamıştır. Yaşadığımız Ekonomik tecrübeler bize göstermiştir ki; tarım sektörü ülkemizin gelişimine ana motor durumdadır.

Tarımcı bir aile kültürü ile yoğrulan ve ülkemiz için ortaya konan bu perspektife iman eden bizler; imkanlarımız ölçüsünde tarım ve tarımsal sanayi için yatırım yapma arzusuyla, "ALTIN" ünvanlı küçük bir zeytinyağı işletmesini satın alarak işe başladık..Bilahare;bu ismin önüne soyadımızı eklemek suretiyle "ÖZALTIN TARIM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ünvanıyla Aydın İli Koçarlı İlçesi Dedeköy altı adresine 06.06.2000 tarihinde kuruluşumuzu tamamladık.

FİRMAMIZ PRENSİPLERİ

İyi niyetlerle kurulan firmanın kalıcı bir surette başarıyla, hem kendine hem topluma faydalı olabilmesi için kuruluş felsefesine uygun bir anayasası, temel prensipleri yani yörüngesi olmak zorunludur. ÖZALTIN firması için;

  • Doğruluk

  • Dürüstlük

  • Hakkaniyet

  • Karşılıklı güven

  • Şeffaflıkaçıklık

  • Kanunlara saygı

  • Global rekabetin gereği olarak gelişime ve çağdaş bilgi teknolojisine açık bir şekilde knowhow üretmek,

  • İnsan haklarına saygı

  • Çevreye duyarlılık

Daima temel prensiplerimiz olacaktır.

Tarım, Kalkınmanın Geleceği İçin
Önemlidir

Videoyu izle