ORGANOGOLD 10-10-10

Garanti Edilen İçerik w/w
Organik Madde %10
Toplam Azot %10
Üre Azotu %8
Nitrat Azotu %2
Toplam P2O5 %10
Suda Çözünür P2O5 %10
Suda Çözünür K2O %10
  • ORGANOGOLD 10-10-10 bitkinin her dönemde ihtiyaç duyacağı Organik Madde, Azot, Fosfor ve Potasyum içeriklerine sahip organomineral sıvı yaprak gübresidir.
  • ORGANOGOLD 10-10-10 bitkinin Organik Madde, Azot, Fosfor ve Potasyum ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
  • İçerdiği Organik Madde; bitki besin maddelerinin kaynağı olarak görev yapmakta ve bitki besin maddelerinin yarayışlılığını arttırmaktadır. Ayrıca bitkinin fotosentez yapmasına yardımcı olmaktadır.
  • İçerdiği Azot; üre ve nitrat formunda olup bitkiler tarafından kolayca alınabilmektedir. Azotun üre formu yapraktan uygulamalarda en kolay alınabilen formudur. Azot bitki bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, ürün miktarını ve ürün kalitesini doğrudan etkilemektedir.
  • İçerdiği Fosfor ile çiçeklenme, kök gelişimi, tohum ve meyve oluşumunda önemli rol oynamaktadır.
  • İçerdiği Potasyum ile meyve iriliği, sertliği, rengi ve dolgunluğu için önemli rol oynamaktadır.