ORGANOGOLD 5-15-5

Garanti Edilen İçerik w/w
Organik Madde %10
Toplam Azot %5
Üre Azotu %3
Nitrat Azotu %2
Toplam P2O5 %15
Suda Çözünür P2O5 %15
Suda Çözünür K2O %5
  • ORGANOGOLD 5-15-5 bitkinin her dönemde ihtiyaç duyacağı Organik Madde, Azot, Fosfor ve Potasyum içeriklerine sahip organomineral bir gübredir.
  • ORGANOGOLD 5-15-5 bitkinin fosfor ihtiyacını karşılamakta ve içerdiği fosfor ile çiçeklenme, kök gelişimi, tohum ve meyve oluşumunda önemli rol oynamaktadır.
  • Fosfor içeriği ile bitkilerde yeni hücrelerin oluşmasında dokuların büyümesinde ve bitki bünyesindeki bazı organik bileşiklerin oluşumunda görev almaktadır.
  • Bitkilerin biyokimyasal ve enerji metabolizmasında rol oynayan fosfor, dokuların daha sağlam olmasını sağlamaktadır.
  • İçerdiği Organik Madde; bitki besin maddelerinin kaynağı olarak görev yapmakta ve bitki besin maddelerinin yarayışlılığını arttırmaktadır. Ayrıca bitkinin fotosentez yapmasına yardımcı olmaktadır.
  • İçerdiği Azot; üre ve nitrat formunda olup bitkiler tarafından kolayca alınabilmektedir. Azot bitki bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, ürün miktarını ve ürün kalitesini doğrudan etkilemektedir.
  • İçerdiği Potasyum ile meyve iriliği, sertliği, rengi ve dolgunluğu için önemli rol oynamaktadır