Tohum

Bitkinin güzelliği, tohumun iyiliğindendir

Yıllık 10000 ton delinte tohum işleme kapasitesine sahip delintasyon işletmemiz Bayer Cropscience ile işbirliği halinde çalışmalarına 2004 yılından beri devam etmektedir. İşletmemizde Bayer Cropscience firması adına üretilen pamuk tohumları Türkiye iç pazarına ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir.

Ayrıca işletmemiz 2011 yılında tohum işleme kapasitesini iki katına çıkarmış olup, son derece modern, teknolojik ve kaliteli tohum işleme-paketleme tesisiyle adından söz ettirmektedir. Delintasyon işletmesine bağlı iki adet ön kontrol ve kalite kontrol laboratuarımız ve buna bağlı teknik personelimiz tüm pamuk, buğday vs. tohum kalite analizlerini yapabilecek donanım ve tecrübeye sahiptir. Kalite kontrol laboratuarlarımız tarafından; işletme materyali ve ürünün tüm üretim süreçleri büyük bir dikkatle takip edilmektedir.